Posts Tagged: รับติดตั้งกล้องวงจรปิด

ทำไมคุณ ไม่ควร เลือกซื้อ กล้องวงจรปิด อนาล็อกในเวลานี้ ท่านใดที่กำลังตัดสินใจจะเลือกซื้อกล้องIP CAMERAประเภทอนาล็อกไปใช้ติดตั้งที่โรงพยาบาลควรหาข้อมูลให้ดีก่อนเพราะเทคโนโลยีของCCTVที่พัฒนาอยู่เรื่อยๆจึงส่งผลให้กล้องประเภทอนาล็อกได้เลิกผลิตสินค้าแล้วเพราะว่ามีกล้องวงจรปิดHD-CVIที่มีการพัฒนาสูงกว่าระบบอนาล็อกผลิตนำเข้ามาวางจำหน่ายแทนที่ระบบอนาล็อก สาเหตุที่คุณไม่ควรซื้อกล้องชนิดอนาล็อกมาเลือกติดตั้งนั้นเพราะกล้อง ประเภทอนาล็อกในปัจจุบันได้เลิกการผลิตไปแล้วถ้าท่านใดยังต้องการที่จะติดตั้งต่อไปในอนาคตจะหาอะไหล่มาซ่อมหรือเปลี่ยนได้ยากมากดังนั้นจึงอยากจะแนะนำให้หลายคนเปลี่ยนมาเลือกซื้อกล้องCCTV แบบHD-CVIซึ่งดีกว่าระบบกล้องชนิดอนาล็อกสูงมากซึ่งตัวของระบบHD-CVIเป็นกล้องที่ผลิตมาแทนที่ระบบกล้องแบบอนาล็อกอยู่แล้วซึ่งประโยชน์ของCCTVแบบHD-CVIโดยทำให้คุณภาพของภาพให้มีความคมชัดชนิดHDสำหรับในส่วนของราคาของตัวกล้องระบบHD-CVIเรียกว่าเยอะกว่าอนาล็อกนิดเดียวแต่คุณภาพที่มีเยอะกว่ากล้องอนาล็อก กล้องชนิดอนาล็อกในขณะนี้ได้เลิกผลิตไปแล้วซึ่งไม่เหมาะที่จะเลือกมาติดตั้งทั้งนี้ก็เพื่อง่ายสำหรับการหาอะไหล่มาซ่อมเมื่อกล้องวงจรปิดเกิดพังหรือไม่สามารถใช้งานได้ซึ่งจำเป็นที่จะต้องหาอะไหล่มาเปลี่ยนแต่ถ้าไม่มีอะไหล่ก็จะทำให้ลำบากดังนั้นควรเลือกซื้อกล้องแบบอื่นที่ยังผลิตอยู่มาใช้จะดีกว่า

Scroll To Top